skip to Main Content
Vanwege de voorbereidingen op het najaar (bevoorrading, bottelen en najaarsspecial voorbereiden) kunnen bestellingen weer vanaf 27 september bezorgd worden.

Dit is het privacybeleid van Jij&Ik Wijn (“jijenikwijn.nl“). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze jij&Ik Wijn website en webwinkel. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Jij&Ik Wijn gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind je altijd op jijenikwijn.nlJij&Ik Wijn raad je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2020 . 

 • We hebben informatie in ons privacybeleid opgenomen over het gebruik van jouw gegevens als je Jij&ik Wijn producten op andere websites besteld, zoals bol.com. 

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING? 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die jij&Ik Wijn verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de jij&Ik Wijn website en webwinkel. 

Op de jij&Ik Wijn website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS? 

Jij&Ik Wijn is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. 

INHOUDSOPGAVE PRIVACYBELEID 

1. Uitleg opbouw van dit Privacybeleid
2. Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?
2.1 Winkelen bij jijenikwijn.nl
2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen
2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie 
2.1.3 Airmiles inwisselen
2.1.4 Product recall
2.2 Online diensten van jijenikwijn.nl
2.2.1 jijenikwijn.nl website
2.2.2 Mijn jijenikwijn.nl account
2.2.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak
2.2.2.2 Het maken van een favorietenlijst
2.2.2.3 Het schrijven van reviews en het geven van ratings
2.2.2.4 Online bestelgeschiedenis
2.2.2.5 Blokkeren van je Mijn jijenikwijn.nl account
2.2.3 Online bestellen
2.2.3.1 Online bestellen zonder Mijn jijenikwijn.nl account
2.2.3.2 Online bestellen met een Mijn jijenikwijn.nl account
2.2.4 Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen
2.2.4.1 Om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen
2.2.4.2 Om onderzoek te doen naar de effectiviteit van onze nieuwsbrief en direct marketing
3. Als je met ons communiceert via social media
3.1 De jijenikwijn.nl website delen via social media
3.2. Onze social mediapagina’s
4. Maken wij gebruik van cookies?
5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
6. Hoe beveiligen wij je gegevens? 
7. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering   

1.UITLEG OPBOUW VAN DIT PRIVACYBELEID 

In dit privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Jij&ik wijn van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms kun je voor een bepaalde dienst (zoals gebruikmaking van de Webshop van Jij&ik wijn) een jijenikwijn.nl account gebruiken. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over de Webshop van Jij&ik Wijn vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Mijn jijenikwijn.nl account, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.  

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE KOMEN WE ERAAN? 

2.1 Winkelen bij jijenikwijn.nl 

Onze diensten zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar.  

Wij verzoeken je dan ook geen gegevens aan ons te verstrekken indien je jonger bent dan 18 jaar. Bij aanvraag van een jijenikwijn.nl account, vragen we om je geboortedatum zodat we kunnen controleren of je ouder bent dan 18 jaar. 

2.1.1 Een vraag stellen of een klacht indienen  

Wanneer je bij jijenikwijn.nl een vraag stelt, een klacht indient of wanneer je per e-mail, via sociale media, online chatservice of per post contact opneemt met Jij& Ik Wijn, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Jij&Ik Wijn die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. De afhandeling vragen, opmerkingen of klachten zien we als onderdeel van onze dienstverlening als webwinkel. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. Indien je een vraag stelt en/of een klacht indient via de online chat van Jij&Ik Wijn, slaan wij de inhoud van het gesprek en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek verstrekt op. Eventuele persoonsgegevens die in het gesprek zijn uitgewisseld staan hier ook in. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, geboortedatum, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.  

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel? 

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 1 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. De inhoud van het gesprek – en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek hebt verstrekt – bewaren wij na afloop van het gesprek niet langer dan 2 weken, tenzij de aard van de vraag en/of klacht ons noodzaakt om het gesprek langer te bewaren. 

2.1.2 Deelnemen aan een speciale actie 

Jij&Ik Wijn biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. We hebben daarbij jouw gegevens nodig om de actie te kunnen organiseren en uitvoeren. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt Jij&Ik Wijn de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mail adres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel? 

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie. 

2.1.3 Airmiles inwisselen 

Bij Jij&Ik Wijn is het niet mogelijk om je airmiles in te wisselen.  

2.1.4 Product recall  

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Het gebruik van persoonsgegevens zien we als onderdeel van onze plicht als winkel waar jij een product hebt gekocht. 

2.2 Onlinediensten van Jij&Ik Wijn 

Jij&Ik Wijn biedt een aantal onlinediensten aan, waaronder: de website van Jij&Ik Wijn en de webshop (“webshop van Jij&Ik Wijn “) die bereikbaar is via de Jij&Ik Wijn website. Ook kun je je online inschrijven voor de nieuwsbrief van Jij&Ik Wijn. Je hebt altijd zelf de keuze van welke onlinediensten jij gebruik maakt, en je kunt ook altijd je toestemming voor gebruik van jouw gegevens weer intrekken door de diensten op te zeggen of contact op te nemen met de klantenservice. 

2.2.1 Jij&Ik Wijn website (algemeen)  

Wanneer je de Jij&Ik Wijn website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de onlinediensten) om de functionaliteiten van deze onlinediensten te bieden en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door Jij&Ik Wijn. 

Wat houdt dit doel in? 

Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de Jij&Ik Wijn website te bieden. Met deze gegevens zijn onze websitebeheerders in staat de Jij&Ik Wijn website te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van Jij&Ik Wijn. 

De gegevens worden ten tweede door Jij&Ik Wijn gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die Jij&Ik Wijn van jou heeft ontvangen, bijvoorbeeld door jouw gebruik van jouw Mijn Jij&Ik Wijn account (lees meer over het Mijn Jij&Ik Wijn account in paragraaf 2.2.2). Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Jij&Ik Wijn gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van Jij&Ik Wijn zelf op de Jij&Ik Wijn website en Apps, andere websites van Jij&Ik Wijn, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de Jij&Ik Wijn website en/of in de Jij&Ik Wijn apps. Jij&Ik Wijn gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven. 

Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Jij&Ik Wijn website en apps aangenamer te maken worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van Jij&Ik Wijn. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte web pagina’s, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites , jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties en stappen in de bestelflow), en transactie data. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?  

Wij bewaren deze gegevens voor dit doel niet langer dan 1 maand. 

2.2.2 Mijn Jij&Ik Wijn account 

Je Mijn Jij&Ik Wijn account kun je aanmaken via de Website. Wanneer je de website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje “ Jij&Ik Wijn website (algemeen)”. 

Met een Mijn Jij&Ik Wijn account kun je gebruik maken van verschillende functionaliteiten zoals het beheren van je gegevens, het maken van een favorietenlijst, het schrijven van reviews en het geven van ratings. Met je Mijn Jij&Ik Wijn account kun je verder gemakkelijk online bestellen in de Webshop van Jij&Ik Wijn, je eerdere online aankopen inzien en je aanmelden voor de nieuwsbrief  

2.2.2.1 Centraal beheer van je gegevens voor gebruiksgemak 

De gegevens die je opgeeft bij je inschrijving worden opgeslagen in Mijn Jij&Ik Wijn account. Deze gegevens kun je centraal inzien en beheren onder “Mijn Account”. 

Om je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, je wachtwoord en je geboortedatum. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Dit betekent dat je alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien via Mijn Jij&Ik Wijn account op Jijenikwijn.nl onder “Mijn Jij&Ik Wijn“. Je kunt deze gegevens daar ook wijzigen of in één keer wissen onder het kopje “Bewerk account”. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor het aanmaken van je Mijn Jij&Ik Wijn account verwerken wij persoonsgegevens zoals je e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord.  

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens via ‘Mijn Account’ zelf wijzigen onder het kopje “Bewerk Account”. Als je je gegevens hebt gewijzigd in je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Wil je je gehele account verwijderen, neem dan contact op met de klantenservice via info@jijenwijn.nl. 

2.2.2.2 Het maken van een favorietenlijst 

Binnen de Webshop kun je producten bewaren op een favorietenlijst door ze te markeren als favoriet. Hierdoor kun je eenvoudig flessen onthouden en terugzien in je Mijn Jij&Ik Wijn account, en daarmee eenvoudig een bestelling plaatsen. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Wij verwerken hier geen persoonlijke gegevens voor, enkel de producten die jij als favoriet hebt gemarkeerd. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je favorietenlijst zelf beheren via het “Favorieten icoon” (hartje) in de hoofdnavigatie. Als je je favorietenlijst hebt verwijderd uit je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. 

2.2.2.3 Het schrijven van reviews en het geven van ratings 

Binnen de website kun je als bezoeker reviews plaatsen of ratings geven op de Product Detail Pagina van een specifiek artikel. Om een review of rating te plaatsen moet je eerst een account aanmaken en inloggen. De bezoeker kan daarna zelf kiezen onder welke naam hij/ zij een review wil plaatsen. Indien de bezoeker geen naam opgeeft in het daarvoor bestemde veld, dan zal de review als anoniem worden geplaatst. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Wij verwerken hiervoor de opgegeven naam die als “afzender” wordt gekozen bij het plaatsen van de review. Daarnaast slaan wij de geschreven tekst van de geplaatste review op. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Als je de review verwijdert, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases en op de Jij&Ik Wijn website wordt doorgevoerd. 

Waarvoor mogen wij je review gebruiken? 

Door je review achter te laten op de website van Jij&Ik Wijn, geef je Jij&Ik Wijn toestemming om je review te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties. 

Het is niet toegestaan om reviews van de Jij&Ik Wijn website te kopiëren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen of overzichten van reviews van de Jij&Ik Wijn website te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder de toestemming van Jij&Ik Wijn. 

2.2.2.4 Online Bestelgeschiedenis 

Binnen de webshop van Jij&Ik Wijn kunnen we je inzicht geven in je eerdere bestellingen. Als je online boodschappen bestelt, tonen we al jouw online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Deze kun je vinden onder ‘Bestelgeschiedenis’ in jouw account. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Wij verwerken hiervoor je laatste online bestellingen, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je online-aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. 

2.2.2.5 Blokkering van een Mijn Jij&Ik Wijn account 

Jij&Ik Wijn kan in uitzonderlijke omstandigheden je Mijn Jij&Ik Wijn account blokkeren. 

Dit kan onder meer indien:  

 • Je herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd;  
 • Bij aflevering van de bestelde producten blijkt dat je jonger dan 18 jaar bent of de ontvanger van het product; 
 • We vermoeden dat je online producten bestelt voor wederverkoop aan derden;  
 • We vermoeden dat je misbruik maakt van je Mijn Jij&Ik Wijn account. 

Indien je Mijn Jij&Ik Wijnaccount op grond van één van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kun je niet meer inloggen op de website. Wanneer je Mijn Jij&Ik Wijn account word geblokkeerd, zullen wij je hiervan per e-mail naar het door jou opgegeven e-mail adres op de hoogte stellen. 

2.2.3 Online bestellen via Jij&Ik Wijn  

Online bestellen in de webshop van Jij&Ik Wijn is mogelijk via de Jij&Ik Wijn website. Wanneer je de Jij&Ik Wijn website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje “Gebruik van Jij&Ik Wijn website onder paragraaf 2.2 “Onlinediensten van Jij&Ik Wijn. 

Als je online een bestelling wil plaatsen, kun je dat doen zonder een account aan te maken of door middel van het aanmaken van een Mijn Jij&Ik Wijn account. Voor het Mijn Jij&Ik Wijn account verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer hierover in paragraaf 2.2.2 “Mijn Jij&Ik Wijn account”. 

2.2.3.1 Online bestellen zonder account 

Via de webshop van Jij&Ik Wijn kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgenHet plaatsen van een bestelling kan zonder een Mijn Jij&Ik Wijn account. 

Als je online een bestelling plaatst en deze wilt laten thuisbezorgen of elders wil laten bezorgen kan dit zonder een Mijn Jij&Ik Wijn account. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor online bestellen zonder een Mijn Jij&Ik Wijn account verwerken wij je e-mailadres, geboortedatum/leeftijd en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering en de inhoud van je bestelling).

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes of ontvangen korting. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “Jij&Ik Wijn website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?  

Wij bewaren je online-aankoopgegevens niet langer dan 16 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. 

2.2.3.2 Online bestellen met een Mijn Jij&Ik Wijn account 

Via de webshop van Jij&Ik Wijn kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen. Het plaatsen van een bestelling kan met een Mijn Jij&Ik Wijn account. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor online bestellen met een Mijn Jij&Ik Wijn account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen). 

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes of ontvangen korting. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “Jij&Ik Wijn website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?  

Wij bewaren je onlineaankoopgegevens niet langer dan 16 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. 

2.2.4 Elektronische nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen  

Op diverse plaatsen op de Jij&Ik Wijn website en de webshop van Jij&Ik Wijn kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels, het klantenpanel en promotionele acties. 

Afhankelijk van waar jij je voor onze nieuwsbrief aanmeldt, verwerken we (optioneel) ook nog andere gegevens van je. 

Als je je inschrijft via:  

 • De Jij&Ik Wijn website. Lees meer hierover onder het kopje “Gebruik van Jij&Ik Wijn website onder paragraaf 2.2 “Online diensten van Jij&Ik Wijn “. 
 • Mijn Jij&Ik Wijn account. Lees meer hierover onder het kopje “Mijn Jij&Ik Wijn account” onder paragraaf 2.2 “Online diensten van Jij&Ik Wijn“;  

Jij&Ik Wijn verwerkt in dit verband je gegevens voor de volgende doeleinden:  

2.2.4.1 Om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen 

Wij verwerken je gegevens om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen. Indien je deze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief, informatie of aanbieding aangegeven wijze. Je kunt verder je instellingen voor de nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen wijzigen via je Mijn Jij&Ik Wijn account. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?  

Voor het versturen van onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrief en de door jou opgegeven contactgegevens zoals je e-mail adres. Optioneel kunnen we je ook vragen om je naam en geslacht zodat we je persoonlijk kunnen adresseren. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?  

Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreren we wel nog dat je je hebt afgemeld. 

2.2.4.2 Om onderzoek te doen naar de effectiviteit van onze nieuwsbrief en direct marketing 

Wij voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze nieuwsbrieven en direct marketing te evalueren en te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens ook om inzichtelijk te maken hoe de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen bijdragen aan de ontwikkeling van klantsegmenten en welke bijdrage zij leveren aan de bedrijfsresultaten. 

Zo kijken we bijvoorbeeld of er gereageerd wordt op de verstuurde informatie en aanbiedingen, welke producten en diensten populair zijn en hoe we ons winkelassortiment en onze marketing kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?  

We verwerken hiervoor het kenmerk en de verzenddatum van de verstuurde e-mail, het type informatie of aanbiedingen dat is verstuurd, welke versie van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is verstuurd, of er bij het versturen van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen gebruik is gemaakt van een A/B test, of de nieuwsbrief is geopend, op welke link in de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is geklikt en of het verzenden van een specifieke e-mail heeft bijgedragen aan de bedrijfsresultaten. Indien je ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en uitlezen van cookies zullen wij ook op geaggregeerd niveau een koppeling maken tussen de informatie die is verzameld via cookies en het gedrag op de site. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?  

Wij bewaren de gegevens rondom verzending en de inhoud van de e-mail, nieuwsbrief, informatie niet langer dan 16 maanden.  

 1. ALS JE MET ONS COMMUNICEERT VIA SOCIAL MEDIA

De Jij&Ik Wijn website delen via social media

Indien je ervoor kiest de Jij&Ik Wijn website te delen via social media, zoals YouTube, Facebook, LinkedIn en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites zijn de voorwaarden (waaronder het privacy beleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Jij&Ik Wijn en dit privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites. 

Onze social mediapagina’s 

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter, YouTube, LinkedIn en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres, je leeftijd en je geslacht). Hoe wij met je gegevens omgaan, staat beschreven in de Jij&Ik Wijn Facebook Privacyverklaring, die in aanvulling geldt op (i) dit privacybeleid en (ii) de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook. Jij&Ik Wijn raad je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Jij&Ik Wijn. 

 1. MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van Jij&ik WIjn.

 1. WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

Jij&Ik Wijn schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals drukkerijen en e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Jij&Ik Wijn en heeft Jij&Ik Wijn de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.  

Jij&Ik Wijn schakelt ook derden zoals Google en DoubleClick in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertisement campagnes. We zijn hiervoor eveneens overeenkomsten aangegaan om te zorgen dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om jouw gegevens te beschermen. Daarnaast verzamelt de Facebook pixel gegevens over jouw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om jou gerichte advertenties op Facebook te laten zien. Je kunt hier meer over lezen in ons Cookiebeleid. 

Uitsluitend indien Jij&Ik Wijn hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 

Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Jij&Ik Wijn zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice via info@jijenikwijn.nl. 

 1. HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?

Jij&Ik Wijn gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Het informatie-beveiligingsbeleid voor onze systemen en applicaties is gebaseerd op best-practices zoals de Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP) richtlijnen. 

 1. VRAGEN EN VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Via je Mijn Jij&Ik Wijn account (https://www.jij&ikwijn.nl/accounts/wijzigen/) kun je je persoonsgegevens inzien of wijzigen. Ook kun je daar aangeven dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Jij&ik Wijn over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@jijenikwijn.nl:

 • Als je een Mijn Jij&Ik Wijn account hebt zonder dat je aanvullende gegevens aan Jij&Ik Wijn hebt verstrekt ten behoeve van het online shoppen via de webshop, zullen we je vragen om bepaalde bij ons bekende gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld de inlognaam van je account en je geboortedatum), zodat wij kunnen controleren of jij inderdaad degene bent aan wie de gegevens toebehoren. 
 • Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of (persoonlijke) aanbiedingen, dan kun je dat ook aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde e-mailadres. 

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je contact opnemen met ons opnemen via info@jijenikwijn.nl.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@jijenwijn.nl. Indien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze klantenservice via www.jijenikwijn.nl zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Back To Top