skip to Main Content
Vanwege de voorbereidingen op het najaar (bevoorrading, bottelen en najaarsspecial voorbereiden) kunnen bestellingen weer vanaf 27 september bezorgd worden.

Hieronder worden de algemene voorwaarden van Jij&Ik Wijn weergegeven.

 1. Op het bestellen, bezorgen en ophalen van bestellingen via de webshop (de “webshop”) via Jij&ik Wijn (de ”website”) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen. 
 4. Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

PRIVACY & VEILIGHEID 

Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten is het Privacy– en Cookiebeleid van Jij&ik Wijn van toepassing dat je kunt vinden door op de link te klikken.

Bestellingen plaatsen in de webshop vragen een aantal gegevens van je. Om onder andere je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, je wachtwoord en je geboortedatum. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Je kunt alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek inzien onder “Mijn account” op de website. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen je hier vertrouwelijk mee om te gaan, in het bijzonder door je e-mailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op je eigen computer. 

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Jij&ik Wijn en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. 

PRIJZEN EN ACTIES 

 1. Via onze webshop is het niet mogelijk om Airmiles te sparen of te verzilveren. 
 2. Voor acties geldt zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere acties.  
 3. Jij&ik Wijn behoud zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen. 
 4. Eventuele prijswijzigingen worden door Jij&ik Wijn 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt. 
 5. Indien prijsaanpassingen voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van btw zullen deze direct worden doorgevoerd. 
 6. Jij&ik Wijn houd zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

LEEFTIJDSGRENS

Wanneer je de website bezoekt moet je eerst akkoord gaan met de algemene voorwaarden en bevestigen dat je 18 jaar of ouder bent (de zogenaamde agecheck), alvorens je op de website wordt toegelaten. Indien je bij ons een bestelling doet via de webshop, dan dien je eerst een aantal gegevens in te vullen zoals een e-mailadres, geboortedatum en eventueel een wachtwoord om jouw persoonlijk account aan te maken, waarmee je voortaan eenvoudig kunt inloggen. Bij twijfel over de leeftijd van zowel de besteller als de ontvanger wordt de bestelling geannuleerd en stellen we je hierdoor middels mailcontact van op de hoogte. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien de bestelling geannuleerd dient te worden omdat niet aan de leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van € 10,- in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen.

DIGITALE MARKETING EN SOCIAL MEDIA 

De content van Facebook, Twitter, LinkedIn en emailingen is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken, het LinkedIn of Twitter-account te volgen of je te abonneren op de emailingen bevestig je 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. 

LEVERING VAN JE BESTELLING 

 1. Onze producten worden uitsluitend geleverd in Nederland.
 2. Wanneer je een bestelling hebt plaatst in de webshop van jij&ik Wijnzal PostNL (https://www.postnl.nl/index2.html?mrasn=401360.514819) zorg dragen voor de bezorging van de artikelen op het bezorgadres in Nederland.   
 3. Het wijnpakket van Jij&Ik Wijn is een brievenbuspakket en voldoet aan de afmetingen van PostNL. Een brievenbuspakje mag maximaal 38 x 26,5 x 3,2 cm groot en 2 kg zwaar zijn. Het wijnpakket van Jij&Ik Wijn heeft de volgende afmetingen: 30 x 12 x 3, cm. Het gewicht is 1 kg.
  Let op! Het kan voorkomen dat de brievenbus van het afleveren adres afwijkt van de standaard brievenbus maten. In dat geval kan het zijn dat het wijnpakket niet door de brievenbus past. Jij&Ik Wijn is niet verantwoordelijk wanneer het wijnpakket niet de brievenbus geleverd kan worden door een brievenbus welke afwijkt van de standaard. Wij hanteren de brievenbusmaten van PostNL en daarvoor is het wijnpakket gemaakt.
 4. Bezorging viaPostNL:

Welke levertermijnen en -tijdstippen voor je bestelling via PostNL gelden, kun je zien via de bestelschermen in de webshop op jij&ikWijn.nl. Wanneer jouw bestelling voor 17:00 uur worden verzonden is deze doorgaans de volgende werkdag in huis. Er wordt naar gestreefd deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Je kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering. 

Na het plaatsen van een bestelling in de webshop word je via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gehouden over de status van je bestelling en het geschatte tijdstip van levering. 

BETALING VAN UW BESTELLING 

 • Je kunt de online bestelling betalen via iDeal (direct betalen via internetbankieren). Je ontvangt de factuur van je bestelling via de email. Voor meer informatie over iDeal verwijzen we je graag door naar http://www.ideal.nl/consument/ 

FACTUUR NA OFFERTE 

Heb je een zakelijke bestelling gedaan dan sturen we de factuur als pdfbestand digitaal naar je toe. De factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden.  

Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages. 2. Bij de verkoop van producten aan afnemers mag de afnemer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

HET AANBOD 

Het aanbod van Jij& ik Wijn word elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Jij&Ik Wijn aangegeven termijn.  

Het aanbod omvat ten minste: 

 • De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; 
 • De wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • De soorten wijn. 

De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. 

Het aanbod gaat elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 

DE WIJN

Jij&Ik Wijn zorgt samen onze bottelaar ervoor dat onze wijn, eenmaal gebotteld stabiel is. Stabiel wil zeggen dat er geen nagisting op de fles gaat optreden, de wijn niet extreem snel oxideert, verkleurt enzovoort. Een bekend verschijnsel dat optreedt na bottelen is het ontstaan van tartraat (een zout van wijnsteenzuur) kristallen die op de bodem van de fles komen te liggen. Deze wijnkristallen of wijnsteen zien er uit als suikerkorrels of stukjes glas. Deze wijnkristallen zijn totaal onschadelijk en eigenlijk een zeer natuurlijk gevolg van wat wijn is.

Afhankelijk van het type wijn treedt kun je meer of minder wijnkristallen in je fles vinden. Vaak echter krijg je helemaal geen wijnsteen wat neerslaat op de bodem.
Dit veranderd tijdens de gisting als er alcohol ontstaat. Hierdoor kunnen minder van kaliumtartraten oplossen en raakt de jonge wijn ‘superverzadigd’. Dit wil zeggen dat de zouten eigenlijk uit de oplossing willen komen maar dat nog niet doen. Voor een groot deel komt dit omdat er andere stoffen zijn die dit voorkomen. Deze verdwijnen en veranderen echter in de loop van de tijd en de zouten beginnen neer te slaan. Het wijnsteen wordt als wijnkristallen zichtbaar.

SANCTIES 

Jij&ik Wijn ontleent zich het recht om, indien één van onderstaande punten worden overschreden, sancties op te leggen met onmiddellijke ingang mogelijk indien: 

 • De afnemer een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke huisregels schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; 
 • De afnemers zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Jij&ik Wijn of jegens een contractant van jij&ik Wijn. 
 • Wanneer de leeftijdsgrens (jonger dan 18) bij bestellingen overschreden wordt, zal het account en de bestellingen automatisch en per direct worden stopgezet. 

OVERIGE 

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat je ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen. 

Hoewel de website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en drukfouten in de digitale bladerbare folder voorbehouden. 

De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien je fouten op de website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat je dit aan ons meldt via info@jijenikwijn.nl. 

WIJZIGING EN OVERIGE TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.  

Daarnaast gelden er aanvullende algemene voorwaarden voor  los te bestellen flessen inclusief verpakkingen, en etikettering.  

KLACHTENPROCEDURE OF VRAGEN 

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze dienstverlening kun je contact opnemen met onze via mail info@jijenikwijn.nl. Wij zorgen ervoor dat je vragen, opmerkingen en/of klachten zo goed mogelijk wordt afgehandeld. 

TOEPASSELIJK RECHT 

Op alle bestellingen en accounts waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. 

Back To Top